Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, která se koná
ve středu 22. března 2023 v 17,00 hodin
v Sokolovně

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí a schválení zapisovatele
 4. Zpráva starosty T. J.
 5. Zprávy o činnosti za rok 2022, plán činnosti v roce 2023
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2022, rozpočet na rok 2023
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva matrikářky
 9. Rozprava
 10. Přestávka
 11. Usnesení
 12. Závěr

V Ústí nad Orlicí 28.2.2023
výbor T.J. Sokol

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *