Archiv rubriky: Výbor

Poslední zprávy z výboru.

Pozvánka na valnou hromadu

P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, která se koná
ve středu 22. března 2023 v 17,00 hodin
v Sokolovně

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí a schválení zapisovatele
 4. Zpráva starosty T. J.
 5. Zprávy o činnosti za rok 2022, plán činnosti v roce 2023
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2022, rozpočet na rok 2023
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva matrikářky
 9. Rozprava
 10. Přestávka
 11. Usnesení
 12. Závěr

V Ústí nad Orlicí 28.2.2023
výbor T.J. Sokol

Pozvánka

na Valnou hromadu T. J. Sokol Ústí nad Orlicí, která se koná
ve středu 30. března 2022 v 17,00 hodin v Sokolovně

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí a schválení zapisovatele
 4. Zpráva starosty T. J.
 5. Zprávy o činnosti za rok 2021, plán činnosti v roce 2022
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2021, rozpočet na rok 2022
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva matrikářky
 9. Rozprava
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volby
 12. Přestávka
 13. Výsledky voleb
 14. Usnesení
 15. Závěr

V Ústí nad Orlicí 23.2.2022
výbor T.J. Sokol

Pozvánka na Valnou Hromadu

P O Z V Á N K A

na řádnou Valnou hromadu T.J. Sokol Ústí nad Orlicí, která se koná

ve středu 18. března 2020 v 17,00 hodin

v jídelně Rieter (bývalý Elitex, ul. Moravská, Ústí n.Orl.)

        Program:          

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti za rok 2019 a plán činnosti na příští období
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Zpráva matrikářky
 7. Rozprava
 8. Přestávka
 9. Usnesení
 10. Závěr

V Ústí nad Orlicí 12.2.2020

                                                                                       výbor T.J. Sokol

Pozvánka na valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí srdečně zve své členy na

valnou hromadu,

která se koná dne:

20. března 2019 v 17.00 hod. v jídelně Rieter
(bývalý Elitex, ul. Moravská, Ústí n.O.)

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí a schválení zapisovatele
 4. Zpráva starosty T. J.
 5. Zprávy o činnosti za rok 2018, plán činnosti v roce 2019
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva matrikářky
 9. Rozprava
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volby
 12. Přestávka
 13. Výsledky voleb
 14. Usnesení
 15. Závěr

V Ústí nad Orlicí dne: 28.2.2019 výbor T.J . Sokol Ústí nad Orlicí

Všichni členové T. J. jsou vítáni

Jelikož je v letošním roce valná hromada volební, žádáme tím, aby se nahlásili kandidáti, kteří by rádi pracovali ve výboru Sokola Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí srdečně zve své členy na valnou hromadu, která se koná dne:

15. března 2017 v 17. 00 hod. v jídelně Rieter
(bývalý Elitex, ul. Moravská, Ústí n.O.)

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016 a plán činnosti na příští období
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Zpráva matrikářky
 7. Rozprava
 8. Přestávka
 9. Usnesení
 10. Závěr