Featured post

Ústecký 7boj

Jako doprovodný program před zahájením Města v pohybu uspořádala v sobotu 1.6.2024 Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí 8. ročník míčového 7boje dvojic. Akce se zúčastnilo 5 mužských párů a jeden smíšený. Při uvedeném počtu hrál ve všech disciplínách každý s každým.
Dopoledne se v sokolovně soutěžilo v basketbalu, stolním tenise, kopané a házené, po obědě se účastníci přesunuli na antukové kurty, kde následovaly souboje ve volejbale, nohejbalu a petanque.

V soutěži zvítězili Dušan Krummer a Petr Dušek, druzí byli Milanové Pošepní (otec a syn) a na 3. místě skončili Milan Hanik a Vráťa Kříž.

Po vyhlášení výsledků následovalo předání cen všem zúčastněným. Ceny pro každou ze zúčastněných dvojic poskytlo Město Ústí nad Orlicí, za což mu patří dík.

I když předpověď počasí nebyla příznivá, hlavní déšť přešel, když se zápolilo v tělocvičně a na venkovní disciplíny už bylo hezky.

Dík patří i účastníkům za férové soupeření a dobrou náladu po celý den.

Na fotografii zleva stojí:

Petr Kříž, Václav Kopřiva, Milan Ilgner, Martin Furik, Vráťa Kříž, Milan Hanik, Milan Pošepný st., Hana Kvapilová, Petr Beran, Petr Dušek a Dušan Krummer.

Vpředu dřepí Milan Pošepný ml. a sedí pes Luna.

Featured post

Ústecký 7boj

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí pořádájako doprovodný program Města v pohybu v sobotu
1. 6. 2024 8. ročník míčového 7boje dvojic. Prezence a rozlosování od 8.00 do 8.30 hod. v tělocvičně Gymnázia Ústí nad Orlicí. Zúčastnit se může maximálně 8 mužských, smíšených nebo ženských dvojic.

Disciplíny při dopoledním bloku v tělocvičně

 • Stolní tenis

Pravidla pro 4hru, na 2 sety do 11 bodů, při rovnosti součtu bodů z  obou setů rozhodne o vítězi následující bod.

 • Kopaná

Kopy na florbalovou branku s překážkou (spodní okraj branky bude zakryt).

Každý hráč má 5 pokusů, začíná 1. hráč 1. týmu, pak 1. hráč 2. týmu, pak 2. hráč 2. týmu a nakonec 2. hráč 1. týmu. Při rovnosti součtu bodů za tým má každý hráč 1 další pokus, kope se do rozhodnutí.

 • Basketbal

Trestné hody na koš (tzv. šestky)

Systém hry stejný jako u kopané.

 • Házená

Hody na házenkářskou branku (tzv. sedmičky). V rozích branky budou  plastové lahve nebo otvory k trefení. Systém hry jako při kopané.

Disciplíny při odpoledním bloku na volejbalových kurtech

 • Volejbal

Hraje se na menším hřišti (tzv. debl), na 2 sety do 11 bodů, při rovnosti bodů v součtu obou setů rozhodne o vítězi následující bod.

 • Nohejbal

Pravidla pro hru dvojic, na 2 sety do 11 bodů, při rovnosti bodů v součtu obou setů rozhodne o vítězi následující bod.

 • Petanque

Hraje se podle upravených pravidel ČAPEK  viz. http://petanque.cstv.cz/petanque/struc_pr.html

Každý hráč má 2 koule, vítězí dvojice, která dosáhne 5 bodů.

Oběd bude v tělocvičně, čas zahájení odpoledního bloku bude stanoven po skončení dopoledního programu.

Systém soutěže

Při 7 nebo 8 zúčastněných dvojicích hrají v 1. kole proti sobě vylosované dvojice,
ve 2. a 3. kole hrají proti sobě vítězové a poražení. V každé disciplíně proti sobě začínají jiné dvojice.

Bodování v disciplíně:

za 3 vítězství: 10 bodů

za 2 vítězství: 6 bodů

za 1 vítězství: 3 body

za 0 vítězství: 1 bod

Při 6 nebo menším počtu zúčastněných dvojic bude hrát každý s každým.

Bodování v disciplíně při 6 účastnících:

za 1. místo: 25 bodů     

za 2. místo: 15 bodů     

za 3. místo: 10 bodů     

za 4. místo:   6 bodů                

za 5. místo:   3 body                

za 6. místo:   1 bod      

Při menším počtu účastníků získají proporcionálně méně bodů.

Kritéria pro určení pořadí v disciplíně:

 1. disciplíny hrané na sety
 1. větší počet bodů (3 body za vítězství 2:0 na sety, 2 body za vítězství na body při poměru setů 1:1, 1 bod za prohru na body při poměru 1:1 na sety, 0 bodů při prohře 0:2 na sety)
 2. vzájemný zápas
 3. rozdíl setů
 4. poměr setů
 5. větší počet vyhraných setů
 6. součet bodů za umístění v disciplíně se rozdělí, každému stejná část
 • disciplíny nehrané na sety
 1. vzájemný zápas
 2. rozdíl bodů
 3. poměr bodů
 4. větší počet získaných bodů
 5. součet bodů za umístění v disciplíně se rozdělí, každému stejná část

O konečném pořadí rozhoduje:

 • větší součet bodů získaných za jednotlivé disciplíny
 • větší počet 1. míst, případně dalších lepších umístění v disciplínách
 • vzájemné zápasy
 • los

Organizátor si vyhrazuje úpravu systému soutěže podle okolností, změny se budou týkat všech účastníků. Soutěž musí dokončit stejní účastníci, kteří ji zahájili.

Každý účastník hraje na vlastní nebezpečí!

Závazné přihlášky s uvedením jmen ve dvojici a tel. čísel na účastníky posílejte na e-mail: kriz.peta@gmail.com nejpozději do 29. 5. 2024, účast v soutěži bude účastníkovi organizátorem potvrzena. Startovné bude uhrazeno při prezenci. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání akce.

Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit, neprodleně to oznámí na tel. č. 777 058 752 nebo na adrese: kriz.peta@gmail.com.

Případné dotazy zodpoví Petr Kříž na výše uvedeném tel. č. nebo výše uvedené mailové adrese.

Halový 5boj

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí pořádá ve čtvrtek 28. 12. 2023 míčový 5boj dvojic. Zúčastnit se může maximálně 8 mužských, ženských nebo smíšených dvojic. Prezentace a losování od 8.00 do 8.30 hod.  v tělocvičně  Gymnázia  Ústí nad Orlicí.  Startovné  je  150 Kč  za  osobu,   v něm je zahrnut oběd a cena pro každého účastníka. Další občerstvení bude zajištěno.

Systém soutěže

Při 7 nebo 8 zúčastněných hrají v 1. kole proti sobě vylosované dvojice, ve 2. a 3. kole hrají proti sobě vítězové a poražení. V každé disciplině proti sobě začínají jiné dvojice.

Bodování v disciplíně:

za 3 vítězství: 7 bodů

za 2 vítězství: 4 body

za 1 vítězství: 2 body

za 0 vítězství: 1 bod

Při 6 nebo 5 zúčastněných dvojicích bude hrát každý s každým.

Bodování v disciplíně při 6 účastnících:

za 1. místo: 10 bodů

za 2. místo: 7 bodů

za 3. místo: 5 bodů

za 4. místo: 3 body

za 5. místo: 2 body

za 6. místo: 1 bod

Při menším počtu účastníků proporcionálně méně bodů.

Disciplíny při dopoledním bloku

 • Kopaná

Kopy na florbalovou branku s překážkou (spodní okraj branky bude zakryt), kope se ze středu tělocvičny.

Každý hráč má 5 pokusů, začíná 1. hráč 1. týmu, pak 1. hráč 2. týmu, pak 2. hráč 2. týmu a nakonec 2. hráč 1. týmu. Při rovnosti součtu bodů za tým má každý hráč 1 další pokus, kope se do rozhodnutí.

 • Basketbal

Trestné hody na koš (tzv. šestky)

Systém hry stejný jako u kopané.

 • Stolní tenis

Pravidla pro čtyřhru, na 2 vítězné sety do 11 bodů.

Disciplíny při odpoledním bloku

 • Volejbal

Hraje se na menším hřišti (tzv. debl), na 2 sety do 11 bodů, při rovnosti bodů v součtu obou setů rozhodne o vítězi následující bod.

 • Nohejbal

Pravidla pro hru dvojic, na 2 sety do 11 bodů, při rovnosti bodů v součtu obou setů rozhodne o vítězi následující bod.

O celkovém pořadí rozhoduje vyšší součet bodů získaných ve všech disciplínách, při rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních, případně dalších umístění, dalším kritériem je úspěšnost při vzájemných zápasech.

Organizátor si vyhrazuje úpravu systému podle okolností, změny se budou týkat všech účastníků.

Přihlášky včetně telefonního čísla alespoň na 1 účastníka posílejte na       e-mail: kriz.peta@gmail.com do 26.12. 2023, startovné bude uhrazeno při prezentaci.

Případné dotazy zodpoví Kříž Petr na tel. č. 777 058 752 nebo na uvedené mailové adrese.

Přineste si pálku na stolní tenis a boty na přezutí. Tělocvična bude pouze temperována, přizpůsobte tomu své oblečení!

Pořadatel se těší na vaši účast.

T.J. SOKOL Ústí nad Orlicí pořádá cyklus čtyř lyžařských zájezdů pro děti

                                   do Říček v Orlických horách v roce 2024____________________

Termíny:  21. 1. (so), 27. 1. (so), 10. 2. (so), 27. 2. (so)

Minimální počet účastníků je 25. V případě malého zájmu se zájezdy nebudou konat a my Vás o této skutečnosti budeme informovat.

Odjezd:  vždy v 7:30 od Sokolovny, Smetanova ulice

Příjezd:  cca v 16:30 hod. Přibližný čas se dozvíte vždy ráno u autobusu.

Příjezdem autobusu do Ústí končí odpovědnost organizátora zájezdů za děti.

Vezmi s sebou:  jídlo na celý den (děti dostanou v chatě polévku a čaj), přezůvky do chaty, náhradní rukavice, čepici, ponožky a kapesníky – vše do batohu, podepsané.

Přilba povinná.

K lyžím musí být i hůlky.  Rodiče zodpovídají za správné seřízení vázání.

Jestliže je dítě nemocné, nebo se nemůže zúčastnit z jiných důvodů, prosíme rodiče, aby toto včas telefonicky nebo na e-mail oznámili.

Případné změny termínů, např. nedostatek sněhu, budou telefonicky oznámeny rodičům (nutné proto tel. číslo na přihlášku).

Rodiče se mohou kdykoli informovat na uvedeném telefonním čísle nebo na emailové adrese. 

Mohou se zúčastnit pouze děti školního věku 1.- 9. třída.

Mohou se přihlásit i zájemci o základní výcvik na snowboardu (1 družstvo = max 10 dětí).

Informace a přihláška ZDE.

Zahájení cvičení

Tělocvična Sokola je v provozu pro členy od pondělí 16. října 2023.

Cvičení Malého sokolíka začíná až od 23. října 2023

Všechna ostatní cvičení probíhají dle rozvrhu, který je k dispozici na webových stránkách

Začátek cvičení

Začátek cvičení Sokola v tělocvičně gymnázia bohužel zatím není možný z důvodu probíhajících stavebních prací. Sledujte naše stránky, až budeme moci určit termín, který předpokládáme, že bude druhý týden v říjnu. Budeme Vás informovat co nejdříve. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Sportovní akce 24 hodin na nohách: Výzva, Přátelství a Úspěch

Ze soboty 9. na neděli 10. záři tohoto roku se odehrála nezapomenutelná sportovní událost – 24 hodin na nohách. Tato akce se konala od sobotního rána do nedělního rána a přilákala sedm statečných mužů, dvě odvážné ženy a dvě mladé borkyně do 15 let, kteří se všichni postavili této výzvě s jediným cílem – ujít co nejvíce kilometrů.

Počasí bylo během celé akce velmi příznivé. Slunečný den nás přivítal teplým počasím a krásně modrou oblohou. Noc, která se přehoupla bez jediného mráčku, byla plná hvězd a přinesla pouze mírné ochlazení kolem páté ranní. Toto idylické prostředí přispělo k vytvoření nezapomenutelné atmosféry.

Během celých 24 hodin se účastníci nevzdávali, i když se jejich nohy začaly ozývat bolestí a puchýři. Každý kilometr byl výzvou a účastníci se snažili zdolat své hranice. Jejich odhodlání bylo obdivuhodné, až do posledních minut se snažili nahnat poslední kilometry.

Kromě fyzické výdrže bylo významným prvkem této události i přátelství mezi účastníky. Celou dobu vládla veselá a pozitivní nálada. Účastníci se navzájem povzbuzovali a podporovali k dosažení co nejlepšího výkonu. Tato sportovní událost byla také skvělou příležitostí k budování nových přátelství a posílení těch existujících.

Výsledky této sportovní výzvy jsou následující:

Muži:
1. Michal Lehký 35 kol 112 km
2. Vladimír Lehký 33 kol 105,6 km
3. Martin Zpěvák 32 kol 102,4 km
       
Ženy:
1. Květa Brožková 32 kol  102,4 km
2. Dita Čurdová 30 kol 96 km
       
Borci do 15 let:
1. Eliška Lehká 15 kol 24 km
2. Kateřina Praxová 2 kola 3,2 km

Všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu za své úspěchy a odhodlání. Tato sportovní událost ukázala, že s kolektivní podporou, přátelstvím a silnou vůlí můžeme dosáhnout neuvěřitelných věcí.

24 hodinový běh na nohách byl nejen fyzickou výzvou, ale i důkazem síly lidského ducha a vůle. Tato událost zanechává nejenom vítězům, ale i všem, kteří se účastnili, nezapomenutelné vzpomínky a pocit hrdosti na dosažené výsledky. Gratulujeme všem účastníkům k jejich úspěšnému dokončení této výzvy a doufáme, že se tato akce bude konat i v budoucnu, aby mohli další odvážní lidé přijmout výzvu a spojit se ve jménu sportu, přátelství a úspěchu.