Archiv rubriky: Výbor

Poslední zprávy z výboru.

Pozvánka na valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí srdečně zve své členy na

valnou hromadu,

která se koná dne:

20. března 2019 v 17.00 hod. v jídelně Rieter
(bývalý Elitex, ul. Moravská, Ústí n.O.)

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VH
 3. Volba komisí a schválení zapisovatele
 4. Zpráva starosty T. J.
 5. Zprávy o činnosti za rok 2018, plán činnosti v roce 2019
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva matrikářky
 9. Rozprava
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Volby
 12. Přestávka
 13. Výsledky voleb
 14. Usnesení
 15. Závěr

V Ústí nad Orlicí dne: 28.2.2019 výbor T.J . Sokol Ústí nad Orlicí

Všichni členové T. J. jsou vítáni

Jelikož je v letošním roce valná hromada volební, žádáme tím, aby se nahlásili kandidáti, kteří by rádi pracovali ve výboru Sokola Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí srdečně zve své členy na valnou hromadu, která se koná dne:

15. března 2017 v 17. 00 hod. v jídelně Rieter
(bývalý Elitex, ul. Moravská, Ústí n.O.)

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016 a plán činnosti na příští období
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Zpráva matrikářky
 7. Rozprava
 8. Přestávka
 9. Usnesení
 10. Závěr

Členové výboru

Pavel Kittlitz starosta
Jan Bouchal místostarosta
Alena Chudá jednatelka
Lucie Martincová náčelnice
Vladimír Lehký náčelník
Jana Šťovíčková pokladní
Vladimíra Vébrová vzdělavatelka
Marie Novotná matrikářka
Antonín Rezner stadion, Mandl
Lukáš Vaňous chata Říčky
Stanislav Zeman tělocvična